Selection

Selection
  • Slovníček pojmů (46)
  • Blogujeme (19)
  • Tipy&Triky (4)

Search

Search
6.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B lead magnet? B2B lead magnetem se v prostředí digitálního marketingu myslí něco, co společnost nabízí zdarma výměnou za kontaktní údaje potenciálního zájemce o vaše produkty či služby. Slouží tedy ke…
2.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Co je account based marketing? Account based marketing je businessová strategie, v rámci které směřujete veškeré úsilí a kampaně na konkrétní společnosti a osoby v nich. Základem této strategie jsou tedy co nejvíce personalizované…
26.Březen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je inbound marketing strategie? Jedná se o takovou strategii, v rámci které se snažíte, aby vás vaši potenciální zákazníci našli. Snažíte se tedy co nejvíce rozšířit povědomí o vaší značce. Jedním z prostředků…
23.Březen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B strategie? B2B neboli business-to-business strategie je jakákoliv marketingová, obchodní či obsahová strategie, která je cílená na jinou společnost. Pokud jsou tedy vaše služby či produkty určeny pro další společnosti…
20.Březen 2021, Míša Zákopčaníková
Generování potenciálních zákazníků je proces, ve kterém se snažíte vyvolat zájem o váš produkt či službu. Často se tedy jedná o vytváření kampaní, které přimějí potenciálního zákazníka vyplnit kontaktní formulář. Jakmile na potenciální…
1.Březen 2021, Míša Zákopčaníková
Zvyšování konverzí je proces, v rámci kterého se snažíte co nejvíce zvýšit počet návštěvníků webu, kteří provedli vámi požadovanou akci. Tedy nakoupili váš produkt, či si zažádali o vaši službu. V rámci tohoto procesu…
26.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead gen? Lead gen, neboli lead generation, je proces identifikace potenciálních zákazníků, kteří již o službu či produkt projevili zájem, a získávání jejich kontaktů.  V online prostředí sběr kontaktů často probíhá…
25.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B? B2B, neboli business to business, je označení pro takový obchodní vztah, který vzniká mezi dvěma různými společnostmi. Vaším zákazníkem, a tedy i cílovou skupinou, je v takovém obchodním vztahu další…
23.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je marketingový funnel? Marketingový funnel, nebo také marketingový trychtýř, je pokročilá marketingová strategie využívající různé taktiky podle toho, ve které fázi nákupního procesu se zákazník nachází. Tvar trychtýře se…
22.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Cílem strategie generování poptávky je zvýšit povědomí o vaší značce či o vámi nabízeném produktu nebo službě. Jde o to vzbudit o daný produkt či službu v lidech zájem. Tedy poskytovat správné informace správným lidem a ve správnou…
19.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead? Pojmem lead se rozumí jedinec nebo společnost se zájmem o vámi nabízený produkt nebo službu. Zájem daná osoba či společnost projevila sdílením svých kontaktních informací, jako je například email,…
17.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead management? Lead management je aktivní práce s leady. Jejím cílem je, aby se z došlé poptávky, získaného kontaktu či registrovaného uživatele stal platící klient. Jelikož se jedná o prostředí B2B, tedy…