Strategie a konzultace

Marketingová strategie

Aby Vaše online i offline prezentace nesla kýžené ovoce, musí mít hlavu a patu – a od toho je tu marketingová strategie. Pokud vstoupíte do rozbouřených vod B2B reklamy bez přípravy, vystavujete se předem nechtěnému knockoutu.

V Lead Magnetu Vám pomůžeme stanovit dostatečně ambiciózní, ale zároveň reálné cíle – tvorba marketingové strategie u nás zahrnuje definování quick wins i dlouhodobých milestones. Vytvoříme reálný plán s kvantifikovanými a časově ohraničenými milníky, abyste si mohli v průběhu spolupráce ověřit, že vše šlape tak, jak má.

Stanovíme SMART cíle

Na úvod si řekneme, co od svého marketingu očekáváte – jaké jsou Vaše cíle. Naším úkolem bude Vás nasměrovat tak, aby tyto cíle byly dostatečně SMART, tedy specifické (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Achievable), relevantní (Relevant), a časově ohraničené (Time-bound).

Definujeme cílové segmenty

Kdo jsou Vaši adresáti? Víte to? V momentě, kdy si s klientem začneme definovat cílové segmenty, případně mikrosegmenty, začne marketingová strategie získávat jasnější podobu. Jednotlivé segmenty se v B2B liší například velikostí firmy, obratem, zaměřením a obdobnými kritérii.

Analýza marketingových aktivit

Má Vaše firma profil na Linkedin? Platíte si měsíčně PPC reklamy? A má to výsledky? Když známe Vaše segmenty, je čas se zamyslet nad stávajícími marketingovými aktivitami. Cílí tam, kde se Vaše segmenty pohybují? Je zbytečné dělat něco jen kvůli tomu, „že to dělají všichni“. Se správně nastavenou B2B marketingovou strategií se budete zabývat jen aktivitami, které dávají smysl, popřípadě se společně zamyslíme nad těmi, které zatím neděláte, ale které mají potenciál.

Marketingová strategie - klíč k úspěchu

Marketingová strategie je za nás alfou i omegou úspěchu v B2B marketingu, ale pozor – není to dogma. Naučíme Vás v průběhu času hodnotit, zda má nastavená strategie výsledky. Díky tomu, že jsme si cíle při vytváření strategie dostatečně specifikovali a nebavíme se vágně, můžeme dynamicky přizpůsobovat strategii tomu, jak reaguje trh.

I těmto společnostem jsme již s marketingovou strategií pomohli

Potřebujete použitelnou B2B marketingovou strategii?

Stačí se ozvat!

Napište si o B2B marketingovou strategii a ještě tentýž pracovní den se s Vámi spojíme.


+420 721 555 780
Contact form - Služby - Poptat služby