Selection

Selection
  • Slovníček pojmů (46)
  • Blogujeme (19)
  • Tipy&Triky (4)

Search

Search
18.Srpen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je konverze? Konverze v marketingovém světě nastává tehdy, kdy uživatel požadovaným způsobem zareaguje na výzvu umístěnou v reklamě, nabídce nebo třeba v newsletteru. Konverzní akce se mohou různit - může se jednat…
25.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Kdo je potential? Potential je osoba nebo společnost, která splňuje kritéria a řadí se do vaší cílové skupiny. Zatím však o vaší společnosti neví, a stejně tak ani vy nemusíte vědět, o jaké konkrétní…
25.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Kdo je prospect? Jedná se o osobu nebo společnost, která jednak splňuje kritéria a řadí se do vaší cílové skupiny, a která o vás již ví - začala vás sledovat na sociálních sítích či odebírat…
3.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B marketingová konzultace je vhodná pro jakoukoliv společnost, která potřebuje s marketingem pomoci, či řeší v oblasti marketingu nějaký problém. A to i přes to, že má vlastní marketingový tým. B2B marketingoví konzultanti vám mohou…
3.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead generation B2B? Jedná se o proces, v rámci kterého identifikujete zákazníky, kteří jsou ideální pro váš produkt či službu. Následně se je snažíte zaujmout a přimět ke koupi. Jde o nezbytnou aktivity…
30.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Lead specialist, nebo také lead consultant, je pozice, kterou najdete hlavně v B2B společnostech. Hlavní náplní práce na této pozici je získávat a vyhodnocovat nové leady. Stejně tak pracuje s leady získanými vašimi…
30.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Linkedin B2B strategie je marketingová strategie, v rámci které soustředíte své aktivity na sociální síť Linkedin. A proč zrovna Linkedin? Je dokázáno, že zhruba 80 % B2B leadů přichází právě z Linkedinu. Linkedin tvoří…
29.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Lead conversion optimization - o co se jedná? Vezměme to hezky popořádku. Lead conversion je proces, v rámci kterého se snažíte proměnit lead v platícího zákazníka. Tento proces sestává z nejrůznějších marketingových praktik a strategií,…
28.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead generation strategie? Jedná se o takovou strategii, která obsahuje kroky a taktiky, které mají za cíl zaujmout zákazníky, kteří mají o vaše produkty či služby zájem a konvertovat je v tzv. leady, tedy osoby…
28.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Funnel strategie je taková strategie, v rámci které se snažíte co nejvíce přizpůsobit vaše marketingová sdělení konkrétní fázi nákupního procesu, ve které se zákazník nachází. Dobrá funnelová strategie je podložena daty,…
28.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Co je získávání B2B zákazníků? Získávání zákazníků nebo také akvizice, je takový proces, v rámci kterého se snažíte přesvědčit vaše potenciální zákazníky ke koupi vašich produktů či služeb. Akvizice zákazníků je velice…
22.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B personalizace? Bavíme-li se o B2B personalizaci, bavíme se o přizpůsobování reklam, nabídek a vůbec veškeré komunikace tak, aby odpovídala potřebám vašich B2B zákazníků. V praxi to znamená, že je potřeba se…