Selection

Selection
  • Slovníček pojmů (80)
  • Blogujeme (32)
  • Tipy&Triky (4)
  • Nezařazené (1)

Search

Search
2.Listopad 2021, Míša Zákopčaníková
Co je MVP (Minimum viable product)? Minimum viable product, česky také minimální životaschopný produkt, je takový produkt, který má dostatečné množství funkcí, aby přilákal zákazníky. Ti si jej následně osvojí…
2.Listopad 2021, Míša Zákopčaníková
Co je POC (Proof of concept)? Jedná se o realizaci určité metody nebo nápadu, abychom si potvrdili jeho proveditelnost či funkčnost a efektivitu. Proof of concept je většinou pouze drobný…
1.Listopad 2021, Míša Zákopčaníková
Co je brand awareness? Brand awareness (česky povědomí o značce) je obecný marketingový pojem, který vyjadřuje, jak velmi jsou zákazníci se značkou či jejími produkty obeznámeni. Jedná se tedy o…
30.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
Zákaznická retence, tedy udržení zákazníka, je schopnost společnosti proměnit své zákazníky v takové zákazníky, kteří se k ní neustále vracejí a opakovaně nakupují její produkty či služby. Zároveň jde o…
23.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
Akvizice zákazníků je proces přivádění a získávání nových zákazníků či klientů pro váš business. Získávání nových zákazníků zahrnuje přesvědčování uživatelů ke koupi vašich produktů či služeb. Velmi důležitým měřítkem tohoto…
19.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
Personalizace e-mailu znamená co největší přizpůsobení e-mailu jeho adresátovi. Místo generického oslovení a sdělení se snažíte být v e-mailu co nejvíce konkrétní a specifičtí – např. v oslovení použijete adresátovo…
14.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
Zákaznická reference je kladné veřejné hodnocení vašeho produktu či služeb, které veřejně publikoval nebo sdílel člověk z jiné společnosti. Jsou důležité zejména pro vaše další potenciální zákazníky, kteří zvažují nákup…
5.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B revenue growth je vlastně hlavní cíl každé společnosti. Jedná se o nesutálé zvyšování příjmů z B2B prodejů. V B2B světě jde tedy o proces, kdy se snaží společnost zvýšit…
22.Září 2021, Míša Zákopčaníková
Co je marketingový trychtýř? Marketingový trychtýř, nebo také marketingový funnel, je pokročilá marketingová strategie využívající různé taktiky podle toho, ve které fázi nákupního procesu se zákazník nachází. Tvar trychtýře se…
16.Září 2021, Míša Zákopčaníková
B2B zákazník je zpravidla jiná společnost, která má zájem o vaše produkty či služby. Toto vychází z označení B2B (business-to-business), což je obchodní vztah, který vzniká mezi dvěma různými společnostmi.…
19.Srpen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B sales growth je vlastně hlavním cílem každé společnosti. Jedná se o nesutálé zvyšování příjmů z B2B prodejů. V B2B světě jde tedy o proces, kdy se snaží společnost zvýšit své přijmy tím, že svůj…
18.Srpen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je konverze? Konverze v marketingovém světě nastává tehdy, kdy uživatel požadovaným způsobem zareaguje na výzvu umístěnou v reklamě, nabídce nebo třeba v newsletteru. Konverzní akce se mohou různit –…