Selection

Selection
  • Blogujeme (1)
  • Slovníček pojmů (1)

Search

Search
1.Březen 2021, Míša Zákopčaníková
Zvyšování konverzí je proces, v rámci kterého se snažíte co nejvíce zvýšit počet návštěvníků webu, kteří provedli vámi požadovanou akci. Tedy nakoupili váš produkt, či si zažádali o vaši službu. V rámci tohoto procesu…
26.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead gen? Lead gen, neboli lead generation, je proces identifikace potenciálních zákazníků, kteří již o službu či produkt projevili zájem, a získávání jejich kontaktů.  V online prostředí sběr kontaktů často probíhá…
25.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B? B2B, neboli business to business, je označení pro takový obchodní vztah, který vzniká mezi dvěma různými společnostmi. Vaším zákazníkem, a tedy i cílovou skupinou, je v takovém obchodním vztahu další…
23.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je marketingový funnel? Marketingový funnel, nebo také marketingový trychtýř, je pokročilá marketingová strategie využívající různé taktiky podle toho, ve které fázi nákupního procesu se zákazník nachází. Tvar trychtýře se…
22.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Cílem strategie generování poptávky je zvýšit povědomí o vaší značce či o vámi nabízeném produktu nebo službě. Jde o to vzbudit o daný produkt či službu v lidech zájem. Tedy poskytovat správné informace správným lidem a ve správnou…
19.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead? Pojmem lead se rozumí jedinec nebo společnost se zájmem o vámi nabízený produkt nebo službu. Zájem daná osoba či společnost projevila sdílením svých kontaktních informací, jako je například email,…
17.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead management? Lead management je aktivní práce s leady. Jejím cílem je, aby se z došlé poptávky, získaného kontaktu či registrovaného uživatele stal platící klient. Jelikož se jedná o prostředí B2B, tedy…
16.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead magnet? Lead magnet je efektivní způsob, jak získat kontaktní informace vašich prospektů. Většinou se jedná o produkt či službu, kterou poskytujete zdarma výměnou za email, či další informace - běžně…
14.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
B2B marketingová strategie je taková strategie, která se zaměřuje především na obchodní partnerské vztahy a komunikaci směrem k další společnosti, která dále přeprodává či sama využívá vaše produkty nebo služby.  Označení B2B, neboli…
11.Únor 2021, Míša Zákopčaníková
Co je B2B marketing? B2B marketing, neboli business-to-business marketing, je označení pro marketing, v rámci kterého se nezaměřujete na koncového zákazníka, nýbrž na společnost, která dále vaše produkty či služby přeprodává, nebo…
29.Prosinec 2020, Jindra Jíra
Prosincovou predikci Trendy B2B marketingu 2021 jsme si pro vás nezapomněli připravit ani letos, a tak se dá říci, že se nám tu pomalu, ale jistě rodí taková menší tradice.
17.Prosinec 2020, Míša Zákopčaníková
Account Based Marketing (ABM) je B2B marketingová strategie, která zaznamenala v posledních letech docela pěkný boom. Drtivá většina marketérů, která tento přístup vyzkoušela, se shodne na tom, že co do návratnosti…