Blog

Co je to Brand Sprint?

20. prosince 2021Míša Zákopčaníková

Brand Sprint je tříhodinový workshop zahrnující šest jednoduchých brandových cvičení, který vám pomůže stanovit základní stavební kameny vaší značky, a který vám poskytne ucelenou představu o tom, jak má značka komunikovat a jak si stojí ve srovnání s konkurencí. Pokud tedy zakládáte novou firmu, nebo potřebujete přehodnotit své stávající podnikání, neměl by Brand Sprint ujít vaší pozornosti.

KDE SE BRAND SPRINT VZAL

Ačkoliv je Brand Sprint součástí našeho službového portfolia, nejedná se o náš vlastní formát. Stojí za ním lidé z GV (Google Ventures), především Jake Knapp, a byl vytvořen tak, aby ho mohl jednoduše použít kdokoliv, aniž by byl odborníkem na brand. 

V podstatě vzali koncept Knappova pětidenního Design Sprintu, a ten osekali na tříhodinový workshop, v rámci kterého se účastníci zabývají 6 cvičeními. Výstupem workshopu je stručný brandový ‘tahák’, který vám má do budoucna usnadnit nejedno důležité rozhodnutí týkající se vaší značky. 

Jake Knapp – Brand sprint

KDY BRAND SPRINT USKUTEČNIT 

Ať už se vaše společnost zabývá čímkoliv, všechno stojí a padá na brandu. Veškerá komunikace směrem ven ze společnosti, firemní hodnoty a aktivity, vaše produkty a služby – to všechno je vaše značka. Nemáte-li ji pevně ukotvenou, jen těžko se budete moci posunout někam dál. 

Pokud tedy zakládáte novou společnost, rozjíždíte nový produkt či službu, chystáte se rebrandovat, potřebujete stávající značku upevnit nebo jen potřebujete přehodnotit některé její aspekty, je Brand Sprint skvělým odrazovým můstkem pro aktivity spojené s budováním brandu a další cílenou práci s ním. 

V Lead Magnetu preferujeme při spolupráci s klienty agilní přístup, Brand Sprint tak přesně vyhovuje našim představám. Jeho výstupem je totiž jednoduchý dokument, ve kterém je jasně definováno CO budujete, PROČ to budujete, PRO KOHO to budujete, jaké jsou hlavní HODNOTY vaší společnosti, a také jaké je vaše UMÍSTĚNÍ NA TRHU vůči konkurenci. Umožní vám tak jednoduše a jednoznačně nastavit mantinely komunikace napříč kanály.

Často jsme u klientů narazili na to, že neměli žádný ucelený návod či ‘tahák’, jak komunikovat. Pokud se tedy s Brand Sprintem obrátíte na Lead Magnet, připravíme pro vás navíc také kompletní komunikační manuál, který poslouží nejen vašemu marketingovému oddělení při tvorbě kampaní, ale vůbec všem, kteří komunikují jménem společnosti směrem ven, tedy k zákazníkům nebo k partnerům. Ocení ho tak i vaši kolegové z HR při onboardingu nových zaměstnanců. 

KDO BY SE MĚL BRAND SPRINTU ÚČASTNIT

Určitě nemusíte kvůli Brand Sprintu svolávat celou firmu, budete potřebovat zhruba 4-6 účastníků. Jak už jsme zde jednou zmínili, na brandu vše stojí a padá. Proto jsou účastníci Brand Sprintu hlavně lidé na nejvyšších manažerských pozicích. Zkrátka ti, kteří identitu společnosti utvářejí a zodpovídají za ni. Mezi zúčastněnými by tak neměl chybět CEO či majitel, který se zároveň zhostí role ‘rozhodčího’, ředitel marketingu, obchodu, produktový ředitel a jeden až dva facilitátoři (z Lead Magnetu), kteří dohlédnou na časové plnění workshopu a na to, že se diskuze nestočí jiným směrem.

A JAKÁ CVIČENÍ VÁS V RÁMCI BRAND SPRINTU ČEKAJÍ?

Není se čeho obávat, nejedná se o žádnou raketovou vědu. Čeká na vás zodpovězení šesti jednoduchých, avšak pro směřování vaší značky zásadních otázek. Na všechny otázky je přesně vyhrazený čas – 1×15 min a 5×30 min s tím, že zbývá i prostor pro 15minutovou přestávku. 

Postup je v zásadě u každé otázky stejný: všichni zúčastnění si v tichosti do svého pracovního listu zaznamenají své odpovědi, následně je jeden po druhém nahlas přečte a facilitátor veškeré odpovědi zaznamená na tabuli; než se dostane na diskuzi, zapíše si každý odpověď, která je mu nejsympatičtější, svou volbu opět jeden po druhém nahlas přečte a facilitátor hlasy zaznamená na tabuli; konečně následuje krátká diskuze, po které CEO (respektive účastník v roli rozhodčího) rozhodne, která odpověď je nejvhodnější. Na závěr facilitátor tabuli s výsledky vyfotí, aby ji mohl později přidat do prezentace, která bude součástí výstupu.

 1. Roadmapa na příštích 20 let (15 min)

Většinu času se soustředíme na to, co se děje teď. Bude-li však vaše společnost úspěšná, bude vaše značka na trhu dlouho. Samozřejmě nikdo neočekává, že za 15 minut vymyslíte roadmapu na příštích 20 let, a že se jí budete ve firmě pevně držet. Smyslem této otázky je zamyslet se nad směřováním značky z dlouhodobého hlediska a ujasnit si obecnou vizi do budoucna.

 1. Co, jak, proč (30 min)

Toto cvičení je založeno na „zlatém kruhu“ Simona Sinka, který přichází s předpokladem, že pokud víte proč děláte to, co děláte, mluvíte o tom a daná motivace z vašeho brandu dostatečně vyzařuje, lidé budou váš produkt kupovat. 

Zodpovězení těchto třech základních otázek (co děláte, jak to děláte a proč) vám pomůže stanovit vizi, se kterou se nejenže budou moci ztotožnit vaši zákazníci, ale která může také podpořit vaši vnitřní motivaci i motivaci v týmu.

 1. Tři základní hodnoty (30 min)

V dalším cvičení si vaše ‘proč’ blíže specifikujete stanovením 3 hlavních hodnot, které mohou posloužit jako základní principy při budoucích rozhodnutích. 

Fakt, že si smíte vybrat pouze 3 hodnoty, je velmi důležitý – pokud byste si jich zvolili příliš, špatně by se vám mezi nimi prioritizovalo a stejně špatně by se vám tyto hodnoty komunikovaly směrem k zákazníkům. 

Pokud vaše hodnoty oříznete pouze na tři hlavní, snadno z nich určíte tu vůbec nejdůležitější. Vaše sdělení směrem k zákazníkům pak budou jasnější a srozumitelnější, a také bude snazší se odlišit od konkurence.

PŘESTÁVKA (15 min)

 1. Tři základní publika (30 min)

Nyní už víte, co děláte, proč to děláte a jaké jsou vaše hodnoty. Na řadu tedy přichází publikum, aneb otázka pro koho to děláte. V tomto cvičení si určíte všechny možné cílové skupiny a z nich vyberete opět 3 nejdůležitější.

 1. Charakter značky (30 min)

Aby se vaše značka jasně vymezila a odlišila od ostatních, potřebuje mít svou vlastní tvář. V tomto cvičení vás čeká 5 různých škál s dvěma opačnými extrémy. Vaším úkolem bude určit, kde si na každé škále váš brand stojí.

Rozlišuje se mezi následujícími protipóly:

 • přátelský X autoritářský
 • mladý a inovativní X vyspělý a tradiční
 • hravý X vážný
 • masový X elitářský
 • konvenční X rebelský
 1. Umístění na trhu vůči konkurenci (30 min)

V poslední aktivitě si určíte, kde si na trhu stojí váš brand oproti konkurenci. Nakreslíte si vodorovnou osu X (moderní – klasický) a svislou osu Y (expresivní – rezervovaný). Každý si pro sebe sepíše několik konkurenčních firem a z těch vybere 2 nejpodstatnější, které facilitátor napíše na lístečky a po diskuzi nalepí na jejich místo v osách. Nakonec účastník v roli rozhodčího jejich umístění projde, případně upraví a umístí v rámci os lísteček s názvem vašeho projektu.

ZÁVĚR

Ačkoliv je Brand Sprint silný nástroj (což už jsme si v Lead Magnetu s klienty nejednou ověřili), není samospásný a určitě je nutné se co nejdříve pustit do navazujících aktivit. Bylo by bláhové si myslet, že je možné za 3 hodiny vybudovat kompletní brand se vším všudy. Poskytne vám však skvělý základ pro další brandové aktivity a pomůže vašemu týmu shodnout se na základních stavebních kamenech značky. 

Chcete-li Brand Sprint ve vaší firmě uspořádat a rádi byste nezávislého moderátora, který vás celým workshopem provede, neváhejte se obrátit na Lead Magnet. S Brand Sprintem už máme mnoho zkušeností, proto se můžeme zaručit, že vše proběhne hladce a ve stanoveném časovém bloku. Navíc máme bohaté zkušenosti i se samotným budováním značek, o které se s vámi rádi podělíme.

A pokud preferujete Brand Sprint v úzkém kruhu kolegů, můžete více informací načerpat v článku jeho autora, který slouží zároveň jako podrobný návod. K zaznamenávání odpovědí vám pak poslouží náš pracovní list, který si můžete stáhnout zdarma zde.

Sdílet článek:

Autorem článku je Míša Zákopčaníková

Account Manager
LinkedIn
Míša je naší spojkou mezi klienty a týmem. V rámci spolupráce s Lead Magnetem se s ní tedy jistě nejednou uvidíte.