Selection

Selection
  • Slovníček pojmů (1)

Search

Search
14.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
Zákaznická reference je kladné veřejné hodnocení vašeho produktu či služeb, které veřejně publikoval nebo sdílel člověk z jiné společnosti. Jsou důležité zejména pro vaše další potenciální zákazníky, kteří zvažují nákup vašeho…
5.Říjen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B revenue growth je vlastně hlavní cíl každé společnosti. Jedná se o nesutálé zvyšování příjmů z B2B prodejů. V B2B světě jde tedy o proces, kdy se snaží společnost zvýšit své přijmy tím, že…
22.Září 2021, Míša Zákopčaníková
Co je marketingový trychtýř? Marketingový trychtýř, nebo také marketingový funnel, je pokročilá marketingová strategie využívající různé taktiky podle toho, ve které fázi nákupního procesu se zákazník nachází. Tvar trychtýře se…
16.Září 2021, Míša Zákopčaníková
B2B zákazník je zpravidla jiná společnost, která má zájem o vaše produkty či služby. Toto vychází z označení B2B (business-to-business), což je obchodní vztah, který vzniká mezi dvěma různými společnostmi. V takovém vztahu je…
19.Srpen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B sales growth je vlastně hlavním cílem každé společnosti. Jedná se o nesutálé zvyšování příjmů z B2B prodejů. V B2B světě jde tedy o proces, kdy se snaží společnost zvýšit své přijmy tím, že svůj…
18.Srpen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je konverze? Konverze v marketingovém světě nastává tehdy, kdy uživatel požadovaným způsobem zareaguje na výzvu umístěnou v reklamě, nabídce nebo třeba v newsletteru. Konverzní akce se mohou různit - může se jednat…
25.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Kdo je potential? Potential je osoba nebo společnost, která splňuje kritéria a řadí se do vaší cílové skupiny. Zatím však o vaší společnosti neví, a stejně tak ani vy nemusíte vědět, o jaké konkrétní…
25.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Kdo je prospect? Jedná se o osobu nebo společnost, která jednak splňuje kritéria a řadí se do vaší cílové skupiny, a která o vás již ví - začala vás sledovat na sociálních sítích či odebírat…
3.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
B2B marketingová konzultace je vhodná pro jakoukoliv společnost, která potřebuje s marketingem pomoci, či řeší v oblasti marketingu nějaký problém. A to i přes to, že má vlastní marketingový tým. B2B marketingoví konzultanti vám mohou…
3.Květen 2021, Míša Zákopčaníková
Co je lead generation B2B? Jedná se o proces, v rámci kterého identifikujete zákazníky, kteří jsou ideální pro váš produkt či službu. Následně se je snažíte zaujmout a přimět ke koupi. Jde o nezbytnou aktivity…
30.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Lead specialist, nebo také lead consultant, je pozice, kterou najdete hlavně v B2B společnostech. Hlavní náplní práce na této pozici je získávat a vyhodnocovat nové leady. Stejně tak pracuje s leady získanými vašimi…
30.Duben 2021, Míša Zákopčaníková
Linkedin B2B strategie je marketingová strategie, v rámci které soustředíte své aktivity na sociální síť Linkedin. A proč zrovna Linkedin? Je dokázáno, že zhruba 80 % B2B leadů přichází právě z Linkedinu. Linkedin tvoří…