Blog

Co je SCL (Sales Cycle Length)?

28. února 2022Blanka Chocová

Sales cycle length můžeme hezky česky přeložit jako „délku obchodního cyklu“. Obchodní cyklus přitom měříme od prvního kontaktu se zákazníkem až po obchod. Může se jednat o hodiny, dny i měsíce. Vždy záleží na charakteru nabízeného produktu, jeho ceně i na tom, kdo je potenciálním zákazníkem.

Hodnota sales cycle length pomůže predikovat i analyzovat

Jak měřit sales cycle length? Sečtěte celkový počet dní, který uběhne od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem do uzavření obchodu, u všech obchodů za určité období a vydělte ho počtem obchodů. Toto číslo vám pomůže předvídat (víte, jak dlouho trvá, než se potenciální zákazník k uzavření obchodu „rozhoupe“) a zároveň vám pomůže analyzovat, zda se tato doba v průběhu času prodlužuje, či zkracuje.

U prvních obchodů je zpravidla obchodní cyklus delší, protože se zákazník potřebuje seznámit nejen s produktem, ale také se značkou – budujete brand awareness. Postupně by se ale tato doba měla zkracovat.Kromě toho, že vám hodnota sales cycle length pomůže lépe predikovat a utvářet B2B strategie, se také například při porovnání těchto hodnot u různých obchodníků, snadno dozvíte, který z nich je efektivnější.

Sdílet článek: