Služby

Pomůžeme Vám získat klienty

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti digitálního B2B marketingu se zaměřením zejména na generování leadů.

Poskytujeme jak strategické a konzultační služby, tak ty exekutivní. 

Zajišťujeme komplexní správu marketingu. 

Velký důraz klademe i na Linkedin, se kterým pracujeme jak organicky, tak placenou formou.
lead magnet služby

01Konzultační služby

Marketingová
strategie

Vytvoříme a nastavíme komplexní marketingovou strategii se zaměřením na generování leadů, včetně komunikační a brandové strategie.

Workshopy,
semináře

Předáme Vám praktické tipy, triky a hacky z více než 12 let zkušeností v B2B obchodu a marketingu s klíčovým zaměření na leady, ukotvení značky nebo práci s Linkedinem.

Supervize,
konzultace

Zkonzultujeme s Vámi připravované lead generation kampaně. Zkontrolujeme a dohlédneme na strategii, procesy, funnely i již běžící kampaně.

02Lead management

Lead
generation

Vytvoříme a realizujeme kampaně pro dlouhodobé generování nových relevantních a kvalitních obchodních příležitostí a postaráme se o jejich následnou správu.

Lead
nurturing

Nastavíme strategii a flow pro získání prospektů a následnou (polo)automatizovanou komunikaci až do fáze marketingově kvalifikovaného leadu.

Account-based
marketing

Account-based marketing zahrnuje kampaně s cíleným zaměřením na konkrétní společnosti. Zajistíme komplexní služby od vyhledání cílových společností, přes nastavení strategie, až po realizaci kampaní.

03Pre-sales

Tvorba cílených databází

Vyhledáme potencionální zákazníky a společnosti a vytvoříme kvalifikovanou databázi na míru pro cílené oslovení.

Pre-sales
podpora

Vhodné kontakty oslovíme jménem klienta a následné „Hot leads“ předáme obchodnímu týmu klienta.

Growth
hacking

Za využití taktik digitálního marketingu, které jsou nenáročné na zdroje i náklady, napomůžeme růstu, prodeji produktů i rozšíření povědomí.

04Výkonnostní marketing

PPC a display kampaně

Nastavíme efektivní kampaně na Googlu, Facebooku a Linkedinu se silným zaměřením na získání leadů.

E-mailingy

Pomocí kvalitních e-mailingových nástrojů vytvoříme v rámci komunikační flow akviziční i retenční kampaně.

Affiliate marketing

Máme ověřené zkušenosti a kontakty na hlavní hráče pro tvorbu úspěšných kampaní na affiliate marketingových sítích.

05Digitální marketing

Obsah a správa sociálních sítí

Vytvoříme obsahovou a komunikační strategii, kterou naplníme vlastním obsahem včetně blogových článků a e-booků. Postaráme se o publikaci a propagaci na sociálních sítích, zejména na Linkedinu.

Tvorba webu
a landing pages

Navrhneme a vytvoříme konverzní landing pages pro získávání kvalitních leadů a prospektů. Úpravy provádíme na základě CRO přístupu a dat získaných A/B testováním.

Grafické práce

Postaráme se o branding, kreativu i tvorbu grafických podkladů. Zaměřujeme se jak na digitální marketing, tak na merkantilní tiskoviny a merchandise.

Hodí se Vám naše služby do krámu?

Pak nám napište, s čím Vám můžeme pomoci a ještě tentýž pracovní den se s Vámi spojíme.