B2B personalizace

B2B personalizace

Co je B2B personalizace? Bavíme-li se o B2B personalizaci, bavíme se o přizpůsobování reklam, nabídek a vůbec veškeré komunikace tak, aby odpovídala potřebám vašich B2B zákazníků. V praxi to znamená, že je potřeba se zaměřit na porozumění jejich potřebám a na lepší cílení. Takovým způsobem dokážete zákazníkovi zprostředkovat mnohem relevantnější zkušenost.

Co je lead gen

Co je lead gen?

Co je lead gen? Lead gen, neboli lead generation, je proces identifikace potenciálních zákazníků, kteří již o službu či produkt projevili zájem, a získávání jejich kontaktů.  V online prostředí sběr kontaktů často probíhá prostřednictvím speciálních landing pages, tedy mikrostránek s kontaktním formulářem. Dalším krokem po sběru kontaktů je lead management. Lead generation marketing je využíván…