B2B personalizace

B2B personalizace

Co je B2B personalizace? Bavíme-li se o B2B personalizaci, bavíme se o přizpůsobování reklam, nabídek a vůbec veškeré komunikace tak, aby odpovídala potřebám vašich B2B zákazníků. V praxi to znamená, že je potřeba se zaměřit na porozumění jejich potřebám a na lepší cílení. Takovým způsobem dokážete zákazníkovi zprostředkovat mnohem relevantnější zkušenost.