Lead management B2B

Co je Lead management?

Lead management je aktivní práce leady, prostřednictvím kterého se z leadu, tedy došlé poptávky nebo registrovaného uživatele, stává platící zákazník. Zahrnuje práci s leadem v průběhu celého obchodního procesu. V B2B marketingu je práce s nově registrovanými uživatele a došlými poptávkami naprosto zásadní a stěžejní. Na rozdíl od B2C je totiž absolutní počet uživatelů/poptávajících obvykle…

Co je lead generation marketing

Co je Lead generation marketing?

Lead generation marketing neboli generování leadů je cílené získávání kontaktů na potencionální zákazníky, kteří projeví zájem o službu či produkt. V online prostředí probíhá často prostřednictvím specializovaných lead generation landing pages, tedy mikrostránek s kontaktním formulářem. Lead generation marketing se využívá v prostřední B2C i B2B. Po získání kontaktního údaje následuje jako další proces Lead…