Lead management B2B

Co je Lead management?

Lead management je aktivní práce leady, prostřednictvím kterého se z leadu, tedy došlé poptávky nebo registrovaného uživatele, stává platící zákazník. Zahrnuje práci s leadem v průběhu celého obchodního procesu. V B2B marketingu je práce s nově registrovanými uživatele a došlými poptávkami naprosto zásadní a stěžejní. Na rozdíl od B2C je totiž absolutní počet uživatelů/poptávajících obvykle…

Co je lead generation marketing

Co je Lead generation marketing?

Co je Lead generation? Lead generation marketing neboli generování leadů je cílené získávání kontaktů na potencionální zákazníky, kteří projeví zájem o službu či produkt. V online prostředí probíhá často prostřednictvím specializovaných lead generation landing pages, tedy mikrostránek s kontaktním formulářem. Lead generation marketing se využívá v prostřední B2C i B2B. Po získání kontaktního údaje následuje…